Reklaamtekstide loovkirjutamise töötuba

Ettevõtete töötajatele ja turundusala õpilastele mõeldud strateegilise, reklaamialase loovkirjutamise töötuba, kus esimesel päeval tegeleme üldiste teemadega ja teisel päeval käime läbi
olulisimad reklaamitekstide formaadid.
Iga teema jaguneb kolmeks
Loovtööd on minu poolt antud
ülesanded. mis aitavad teil praktiseerida loovkirjutamist.

TOIMUMISKOHT

Kas rendime koosolekuruumi või teeme töötoa teie  kontoris / teie ruumides.

ONLINE MATERJALID

Ligipääs opime.ee keskkonna koolitusmaterjalidele. Siin toimub ka loovtööde sisestamine. Ligipääsud jäävad kõigile alles ka peale koolituse lõppu.

OSALEJATE ARV

Kõige rohkem 15 inimest ja vähemalt 5 inimest. Sedasi tekib grupitöö vaim ja jõuan kõigile anda isiklikku tagasisidet.

KESTVUS

Kestab 2 päeva mõlemal päeval alustame u. 10.00 paiku ja lõpetame umbes 16.00.

Töötoa teemade ülevaade

Siin saate piiluda kõikide teemade lühikest ülevaadet.
Sisseloginud kasutaja pääseb ligi pikemate
loengutekstidele ja enda loovtöödele.

Näidisülesanne:

1. Kirjelda enda jaoks Tallinna Kaubamaja. Kas ta on pigem uhke või lihtne, kas uus või ajalooga, kas odav või kallis
2. Loo vastavalt oma kirjeldusele 3 reeglit Tallinna Kaubamaja reklaamide loomiseks. (Kas semulik või ametlik, kas pidem lihtne või kallis, kas midagi peaks olema alati mainitud.)
3. Kirjuta vastavalt endaloodud reeglitele Kaubamaja järgmise kevade uue kollektsiooni reklaamlause.
1. Brändimaailm ja brändi hääle järgimine

Brändi hääl annab edasi brändimaailma. Seetõttu tuleb kõikides reklaamtekstides sellest kinni pidada.

2. Reklaamivajaduse lähteülesande lahendamine

Reklaami peasõnum ja selgitused peavad alluma ettevõtte ärilisele vajadusele. See tundub lihtne teema, kuid sageli on ühel tootel ja teenusel väga palju omadusi ja argumente, mida esile tuua.

3. Kampaaniaterviku lahtikirjutamine ja body copy

Kampaaniatervik on käepärane termin reklaamtekstide terviklikkuse jaoks. Nagu nimigi ütleb, on tegu kampaaniaga, mis peab mõjuma tervikuna. Reklaamtekstid on kampaania üks kõige olulisematest osadest ja seetõttu peab kampaaniatervikut nägema ka läbi tekstilise ühtsuse.

4. Ideede esitlemine ja esitluse koostamine

Reklaam on kollektiivne looming ja ettevõttesiseselt on äärmiselt oluline, et kõik kampaaniaga tegelevad inimesed saaksid ühte moodi aru. Seega ideed tuleb müüa ka ettevõtte sees.

1. Teleklipi tekstide kirjutamine

Reklaamis on kõige olulisem hoida fookust. Teisisõnu – räägi alati olulisest. Tootest või teenusest. Kuna teleklipp on reklaamimaastiku kõige ahvatlevam formaat, siis suurim piirang selle formaadi puhul on aeg.

2. Raadioklipi tekstide kirjutamine

Mille poolest erineb raadioklipi tekst teistest reklaamtekstidest? Raadioklipil on ajaline piirang, mis seab igale sõnale ja pausile erilise tähenduse. Raadioklipi teksti lugemisel tuleb arvestada vähema tekstiga ja aeglasema lugemisega, sest raadiohääl loeb teksti mõõdukalt ja rõhutades.

3. Välimeedia tekstide kirjutamine

Välimeedia formaat eeldab pildi ja teksti koostööd. Pilt ei pea olema tingimata pilt, vaid visuaal või ka näiteks taustavärv. Välimeedia on üks peavoolu reklaamikanalitest, mis ühtlasi kommunikeerib ka staatust. Näiteks sotsiaalmeedia reklaamist eristab teda jõulisem suhestumine konkurentidega.

4. Sotsiaalmeedia tekstide kirjutamine

Sotsiaalmeedia on üks lihtsamaid ja keerulisemaid meediume. Lisaks sellele, et ta on kohati ka tasuta, oskavab enamus inimesi sinna sisu luua. Enda konto hoidmine tundub lihtne ülesanne, kuid nii nagu on vaja teha sama tööd kellegile teisele, muutub teema keeruliseks.

uku.nurk@opime.ee |  +37253496583

Uku Nurk
homecloud-uploadusersclock