Loovkirjutamise seminar

Siin on väike eelvaade, milliseid teemasi käsitleme. Seminarid seetõttu, et igas loengus tuleb kirjutada üks loovtöö.  Loeng jaguneb kolmeks: esimeses osas räägin teooriat, teises osas toimub iseseisev töö ja kolmandas osas anna loovtöödele tagasisidet.
Seminar on mõeldud ülikoolidele või täiskasvanute täiendkoolitusena.
Telli seminar või küsi minult nõu

1. Tone of voice ja terviku lahtikirjutamine, slogani kirjutamine

Kuna üldiselt on reklaamitekstide kirjutajal oluline siiski tabada ja aru saada tervikust, siis harjutame esimeses loengus terve reklaamispektri paikka panekut. 

2. Ideede kirjutamine vastavalt brändile

Kui eelmises loengus käsitlesime lähenemist täiesti tundmatule olukorrale, siis nüüd läheneme juba teada ja tuntud olukorrale ning püüame ka ise luua midagi sellist, mis vastab võimalikult täpselt brändi nõuetele.

3. Body copy – kuidas kirjutada ja mis asi see on?

Body Copy on peamine reklaamitekst. See ei ole reklaamlause, ega tagline ega ka sisutekst.  Käsitleme seda loengus eraldi, kuna tegemist on loovkirjutamise ülitähtsa elemendiga.

4. Teemasse süvenemine ja koheselt õigete ideede pakkumine

Siin loengus me käsitleme pisut üldisemat teemat, kuna see on üliolulise tähtsusega.

5. Kampaaniaterviku lahtikirjutamine

Mis asi on kampaaniatervik? Sellele küsimusele ei saa üheselt vastata, sest tegelikult ei ole seda olemas.

6. Idee esitlemine ja esitluse loomine

Miks on seda loengut vaja? Enda mõtete selgeks tegemine on sageli raske, sest kuulaja ei pruugi üldse samamoodi aru saada, kui sina mõtlesid.

7. Tootetutvustuse ja toodet tutvustava artikli kirjutamine

Miks on seda loenguteemat vaja? Kaubandus kolib järjest suuremal määral internetti ja seetõttu ei saa enam loota inimeste teadlikkusele ja tooteomaduste iseenesestmõistetavusele.

8. Raadioklipi kirjutamine

Kuula audioloengut Mille poolest erineb raadioklipi tekst teistest reklaamtekstidest? Raadioklipil on ajaline piirang, mis seab igale sõnale ja pausile erilise tähenduse.

9. Teleklipi idee ja süžee loomine

Reklaamis on kõige olulisem hoida fookust. Teisisõnu – räägi alati olulisest.

10. Sotsiaalmeedia ideede ja postituste kirjutamine

Miks on seda teemat vaja käsitleda? Sotsiaalmeedia on üks lihtsamaid ja keerulisemaid meediume.

11. Välimeedia tekstide kirjutamine

Välimeedia formaat eeldab pildi ja teksti koostööd. Pilt ei pea olema tingimata pilt, vaid visuaal või ka näiteks taustavärv. Välimeedia on üks peavoolu reklaamikanalitest, mis ühtlasi kommunikeerib ka staatust. Näiteks sotsiaalmeedia reklaamist eristab teda jõulisem suhestumine konkurentidega. Näiteks, kui maantee ääres on järjestikku kahe konkurendi välimeedia reklaamid, siis autos istuv inimene näeb neid järjestikku. Internetis […]

13. Lastele mõeldud tekstide kirjutamine

Miks on vaja rääkida eraldi lastele suunatud reklaamitekstide kirjutamisest? Tegemist on kõige rohkem alahinnatud sihtgrupiga, kes rakendab oma täit ostujõudu alles 10 – 20 aasta pärast.

12. Vanuritele mõeldud tekstide kirjutamine

Seeniorid on kasvav sihtgrupp, kellega iga reklaamitegija peab kokku puutuma.

uku.nurk@opime.ee |  +37253496583

Uku Nurk